Aanmelden

Procedure

Procedure van aanmelding, plaatsing en wachtlijst

1.   Rondleiding

U heeft de informatie (virtuele rondleiding, sfeerimpressie video’s, downloadbare informatiegidsen) en verdere informatie op onze website aandachtig bekeken, een rondleiding bijgewoond en maakt een bewuste keuze voor onze manier voor onderwijs. Meer informatie over rondleidingen vindt u hier: rondleiding ouders.

 

2.   Aanmelden
Let op: aanmelden betekent niet dat uw kind al is ingeschreven. Uw kind is pas ingeschreven als het een plek heeft toegewezen gekregen.

– Aanmelding voor het onderwijs via gemeentelijke plaatsingsronde (start als 4-jarige)

Voor de reguliere instroom van 4-jarigen volgen wij het gemeentelijk beleid, u kunt uw kind aanmelden via het BBO-formulier. Lees het beleid en de werkwijze voor de specifieke plaatsing en inschrijving van uw kind op 4-jarige leeftijd in de download onder deze pagina. Alle ouders ontvangen een BBO-aanmeldformulier van de gemeente Amsterdam op hun huisadres. Heeft u dit formulier niet ontvangen, vraag ons dan om een blanco formulier.

Inleveren van het ingevulde originele BBO-aanmeldformulier kan door een scan van de voor- en achterzijde van het formulier aan ons te mailen of door het formulier bij ons afgeven of te deponeren in onze brievenbus (naast de hoofdingang).

NB. Het ingevulde BBO-aanmeldformulier dient u vóór de inleverdeadline bij ons in te leveren.

– Aanmelding voor zij-instroom in het onderwijs 

Neem contact op over de mogelijkheden via administratie

– Aanmelding voor de Opvang van 0 tot 4 jaar en voor de Lange Dag

Aanmelden is momenteel niet mogelijk vanwege het beperkts aantal beschikbare plaatsen en de lange wachtlijst.

 

3.   Bevestiging van aanmelding

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen ontvang u een persoonlijke e-mail ter bevestiging van aanmelding. Als u heeft aangegeven graag telefonisch contact te willen over specifieke vragen die wij niet per e-mail kunnen beantwoorden, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

 

4.   Wachtlijst

Wij hebben een wachtlijst voor kinderen van 0-4 jaar. Op specifieke dagen (of combinaties van dagen) is de wachttijd langer. In het geval van een wachtlijst op de door u gewenste dagen, kunt u overwegen om op andere dagen te starten (u kunt aangeven op het aanmeldformulier of u een aanbod voor andere dagen wilt ontvangen). Een voorbeeld: soms is er bijvoorbeeld een plekje voor de woensdag en vrijdag en kunt u daarmee starten. Zodra de dagen die u wenst later beschikbaar komen, bieden wij u de mogelijkheid van dagen te wisselen.

Voor zij-instromende kinderen (ouder dan 4 jaar) die naar IJburg verhuizen, doen wij ons uiterste best ze te plaatsen als u ze tijdig aanmeldt. Gedurende het schooljaar komen er met enige regelmaat plekjes vrij door/voor verhuizende kinderen (in de onderbouw units). Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Voor kinderen die al op IJburg wonen/ naar school gaan, zijn er soms mogelijkheden om in te stromen (meestal na een Kerst- of zomervakantieperiode), maar de wachttijd hiervoor kan soms wel oplopen.

Wilt u kans maken op een plek na de zomervakantie, meldt uw kind dan tijdig (liefst voor mei van het lopend schooljaar) aan voor een plek. In mei/ juni zijn veel beschikbare plekken al vergeven en is de kans om nog te kunnen starten na de zomervakantie kleiner. Informeer bij verhuizende/ IJburgse kinderen gerust naar de mogelijkheden.

Voor kinderen die niet op IJburg wonen en geen verhuisplannen naar IJburg hebben is er op dit moment weinig kans op een instroommogelijkheid als zij-instromer in ons basisonderwijs. Vanwege de grote toestroom van verhuizende kinderen naar IJburg en de kinderen die binnen IJburg van school willen wisselen, komen deze kinderen helaas niet aan de beurt voor een plek en heeft aanmelden voor de wachtlijst op dit moment geen zin.

In onze bovenbouw units (8-12 jaar) hebben wij weinig tot geen instroom mogelijkheden als uw kind nog niet op onze wachtlijst staat. Wij nemen geen aanmeldingen voor de bovenbouw units meer in behandeling (tenzij u met uw gezin naar IJburg verhuist). Heeft u interesse in een plek bij Laterna Magica voor uw kind van 8-12 jaar? Kijk dan in de loop van het schooljaar weer op onze website voor de mogelijkheden en/ of informeer direct bij andere IJburgse basisscholen. Kinderen die al op de wachtlijst staan worden benaderd zodra er een plek beschikbaar komt.

In onze onderbouw komen vaker plekken vrij dan in onze bovenbouw; in de onderbouw is de instroomkans dus groter. Een plaats op de wachtlijst is geen garantie voor een plek. Bij iedere leerling die in aanmerking komt voor een plaats, onderzoeken wij of de overstap naar Laterna Magica kansrijk en in het belang van het kind is. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

 

5.   Aanbieding, plaatsing en inschrijving

Zodra er een plaats beschikbaar komt, ontvangt u van ons een aanbieding via e-mail. Hebben wij uw digitaal ondertekende contract (0-3 jarigen en 3 jarigen) en/of inschrijfformulier voor het onderwijs ontvangen, dan wordt uw kind definitief geplaatst. U krijgt ongeveer vier weken voor de startdatum van uw kind een welkomstmail en uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Dit is een gesprek met de coach van de unit waar uw kind start.

Heeft u vragen n.a.v. deze procedure, neem dan contact met ons op via e-mail.