Aanmelden

Procedure

Procedure van aanmelding, plaatsing en wachtlijst

Sinds mei 2020 is onze aanmeldingsprocedure aangepast. Hieronder vindt u de aangepaste procedure.

1.(Virtuele) rondleiding

U heeft de informatie (virtuele rondleiding, sfeerimpressievideo’s, downloadbare informatiegidsen) en verdere informatie op onze website aandachtig bekeken en maakt een bewuste keuze voor onze manier voor onderwijs. Vanwege de corona maatregelen is het soms/ beperkt mogelijk onze school te bezoeken. Meer informatie over rondleidingen vindt u hier: rondleiding ouders.

2.Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden (voor de wachtlijst of plaatsingsronde voor instroom met 4 jaar via de Gemeente Amsterdam)? Dan verzoeken wij u uw kind(eren) aan te melden via het aanmeldformulier op deze site. Let op: aanmelden betekent niet dat uw kind al is ingeschreven. Uw kind is pas ingeschreven als het een plek heeft toegewezen gekregen.

– Aanmelding onderwijs via gemeentelijke plaatsingsronde (start als 4-jarige)
Lees het beleid en de werkwijze voor de specifieke plaatsing en inschrijving van uw kind op 4-jarige leeftijd in de download onder deze pagina. Alle ouders ontvangen een BBO-aanmeldformulier van de gemeente Amsterdam op hun huisadres. Heeft u deze niet ontvangen, vraag ons dan om een blanco formulier. Naast het aanmeldformulier via onze website, ontvangen wij daarnaast graag een scan via e-mail van (voor- en achterzijde van) dit BBO-aanmeldformulier of het originele BBO-aanmeldformulier in onze brievenbus (naast de hoofdingang) voor de inleverdeadline.

3.Bevestiging van aanmelding

Nadat wij uw aanmeldformulier hebben ontvangen (waarop u heeft aangevinkt alle informatie op de website te hebben doorgenomen), ontvang u een persoonlijke e-mail ter bevestiging van aanmelding en plaatsing op de wachtlijst/ inschrijving voor de plaatsingsronde (voor 4-jarigen). Als uw hier heeft aangegeven graag telefonisch contact te willen over specifieke vragen die wij niet per e-mail kunnen beantwoorden, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

4.Wachtlijst Wij hebben een wachtlijst voor kinderen van 0-4 jaar. Op specifieke dagen (of combinaties van dagen) is de wachttijd langer. In het geval van een wachtlijst op de door u gewenste dagen, kunt u overwegen om op andere dagen te starten (u kunt aangeven op het aanmeldformulier of u een aanbod voor andere dagen wilt ontvangen). Een voorbeeld: soms is er bijvoorbeeld een plekje voor de woensdag en vrijdag en kunt u daarmee starten. Zodra de dagen die u wenst later beschikbaar komen, bieden wij u de mogelijkheid van dagen te wisselen.

Voor de reguliere instroom van 4-jarigen volgen wij het gemeentelijk beleid en kunt u zich aanmelden via het BBO-formulier. Tot op heden hebben wij bij de plaatsingsrondes slechts tweemaal hoeven loten. Hierbij zijn kinderen uitgeloot die niet in de buurt van Laterna Magica woonden. Alle kinderen die dichtbij onze school wonen (waarbij Laterna Magica een voorrangsschool was) en kinderen die al een broer/ zus in ons onderwijs hebben of in onze 3-jarigengroep zitten, hebben wij tot op heden iedere keer geplaatst. Wij doen altijd ons best om alle kinderen die zich (voor de gestelde termijn) hebben aangemeld middels het BBO-aanmeldformulier te plaatsen in ons basisonderwijs.

Voor zij-instromende kinderen (ouder dan 4 jaar) die naar IJburg verhuizen, doen wij ons uiterste best ze te plaatsen als u ze tijdig aanmeldt. Gedurende het schooljaar komen er met enige regelmaat plekjes vrij door/voor verhuizende kinderen (in de onderbouw units). Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Voor kinderen die al op IJburg wonen/ naar school gaan, zijn er soms mogelijkheden om in te stromen (meestal na een Kerst- of zomervakantieperiode), maar de wachttijd hiervoor kan soms wel oplopen.

Wilt u kans maken op een plek na de zomervakantie, meldt uw kind dan tijdig (liefst voor mei van het lopend schooljaar) aan voor een plek. In mei/ juni zijn veel beschikbare plekken al vergeven en is de kans om nog te kunnen starten na de zomervakantie kleiner. Informeer bij verhuizende/ Ijburgse kinderen gerust naar de mogelijkheden.

Voor kinderen die niet op IJburg wonen en geen verhuisplannen naar IJburg hebben is er op dit moment weinig kans op een instroommogelijkheid als zij-instromer in ons basisonderwijs. Vanwege de grote toestroom van verhuizende kinderen naar IJburg en de kinderen die binnen IJburg van school willen wisselen, komen deze kinderen helaas niet aan de beurt voor een plek en heeft aanmelden voor de wachtlijst op dit moment geen zin.

In onze bovenbouw units (8-12 jaar) hebben wij in schooljaar 2021-2022 weinig tot geen instroommogelijkheden als uw kind nog niet op onze wachtlijst staat. Wij nemen geen aanmeldingen voor de bovenbouw units meer in behandeling (tenzij u met uw gezin naar IJburg verhuist). Heeft u interesse in een plek bij Laterna Magica voor uw kind van 8-12 jaar? Kijk dan in de loop van het schooljaar weer op onze website voor de mogelijkheden en/ of informeer direct bij andere IJburgse basisscholen. Kinderen die al op de wachtlijst staan worden benaderd zodra er een plek beschikbaar komt.

In onze onderbouw komen vaker plekken vrij dan in onze bovenbouw; in de onderbouw is de instroomkans dus groter. Een plaats op de wachtlijst is geen garantie voor een plek. Bij iedere leerling die in aanmerking komt voor een plaats, onderzoeken wij of de overstap naar Laterna Magica kansrijk/ in het belang van het kind is. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Wordt uw kind geplaatst in ons onderwijs, en heeft u interesse in een of meerdere lange dag(en) tot 18.30u? Ook hiervoor hebben wij op bepaalde dagen een wachtlijst. Plaatsing op de wachtlijst voor de lange dag gebeurt niet automatisch. U kunt dit bij ons aangeven nadat u de e-mail ter bevestiging van plaatsing in ons onderwijs heeft ontvangen. Hierin staat hoe u uw kind voor de lange dag op de wachtlijst kunt plaatsen. Dichterbij de startdatum in het onderwijs ontvangt u dan meer informatie over de mogelijkheden voor lange dag afname.

5.Aanbieding, plaatsing en inschrijving

Zodra er een plaats beschikbaar komt, ontvangt u van ons een aanbieding via e-mail. Hebben wij uw digitaal ondertekende contract (0-3 jarigen en 3 jarigen) en/ of inschrijfformulier voor het onderwijs ontvangen, dan wordt uw kind definitief geplaatst. U krijgt ongeveer vier weken voor de startdatum van uw kind (een welkomstmail en) uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Dit is een gesprek met de coach van de unit waar uw kind start.

Heeft u vragen n.a.v. deze procedure, neem dan contact met ons op via e-mail.