Over ons

Laterna Magica wil bijdragen aan de ontwikkeling en groei van mensen die waarde toevoegen aan de wereld. Kinderen komen bij ons tot leren, ontwikkelen hun persoonlijkheid, interesses, talenten en krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen tot gelukkige mensen. Wij voeden hun verlangen om van betekenis te zijn voor de gemeenschap waarvan zij onderdeel zijn en de grotere wereld daaromheen. Vrede, democratie, duurzaamheid en mensenrechten spelen daarbij  een belangrijke rol. Wij leren alle kinderen om hieraan bij te dragen.

Ieder kind wil graag leren en is van nature nieuwsgierig. Wij prikkelen die nieuwsgierigheid en dagen hem en haar uit om op basis hiervan op onderzoek te gaan en in dat kader bijvoorbeeld proefjes te doen, een video te bekijken, een werkblad te doorlopen, een presentatie te maken of informatie te zoeken en te lezen. Kinderen ontdekken daardoor hoe iets in elkaar steekt of ontstaan is, doen nieuwe kennis op en ontwikkelen, al doende, vaardigheden en inzichten. Behalve hun nieuwsgierigheid, prikkelen we ook hun verlangen om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te verbinden met die van andere kinderen. Wij dagen ze uit om ook doorzettingsvermogen te ontwikkelen en geven hen ruimte om hun ideeën te realiseren. Op deze wijze ontstonden bijvoorbeeld de kunstuitleen binnen Laterna Magica, de mogelijkheid om aan het eind van de dag maaltijden af te halen en een kringloopwinkel/repair café. Alles wat daarbij komt kijken, wordt door de kinderen zelf gedaan. Zij verbinden hun eigen talenten met die van andere kinderen, werken samen en ontdekken niet alleen dat je elkaar nodig hebt maar ook dat je samen verder komt dan alleen.

Wij dagen ze uit om ook doorzettingsvermogen te ontwikkelen en geven hen ruimte om hun ideeën te realiseren.

Kinderen leren niet alleen door op onderzoek te gaan, maar ook door naar andere kinderen te kijken, te luisteren, met hen te spelen of samen te werken. Alle kinderen werken in een unit van tussen de 90 en 120 kinderen en zijn daarbinnen onderdeel van een stamgroep van rond de 25 kinderen. De units en stamgroepen voor kinderen van 0 tot 3 jaar zijn kleiner.

Wij zijn 52 weken per jaar van 7.30 tot 18.30 open en heten ieder kind welkom. Liefde is de waarde die ons stuurt in de wijze waarop wij naar kinderen kijken. Wij erkennen dat kinderen ongelijk zijn. Ieder kind heeft daarom een eigen ontwikkelingslijn en een coach die aansluit op dat wat dit ene kind kan. Alle kinderen hebben een portfolio dat laat zien welke leer- en ontwikkeldoelen zij gehaald hebben. Die doelen hebben zij zichzelf gesteld, in samenspraak met hun ouders en coach.

Misschien wil je meer lezen over de manier waarop kinderen bij ons leren: Natuurlijk leren.