Werkwijze

De kern van onze organisatie is de begeleiding van kinderen. Dit geven wij vorm door onze organisatie niet hiërarchisch (top down) op te bouwen: Laterna Magica is organisch georganiseerd. Daarbij is sprake van wederkerigheid op basis van erkende ongelijkheid. We organiseren krachten rondom het primaire proces; de begeleiding van kinderen. Teamleren en ontwikkelen is de basis waarop onze organisatie drijft.

Natuurlijk leren
Kinderen leren bij ons op natuurlijke wijze. Nieuwsgierigheid is daarbij wat ons betreft de bron. Die nieuwsgierigheid leidt er al jong toe dat kinderen op onderzoek gaan, iets nieuws uitproberen of iets proberen te maken. Kinderen ontwikkelen sociale vaardigheden en hun persoonlijkheid door samen met anderen te spelen, te werken en te leven.

Units
Om ervoor te zorgen dat ieder kind zich onderdeel voelt van een gemeenschap, werken wij in units van 100 tot 120 kinderen. De units voor kinderen van 0 tot 3 jaar zijn kleiner. Binnen een unit is ieder kind onderdeel van een kleinere stamgroep van rond de 25 kinderen, de jongste kinderen zitten in een groep van 12 kinderen. De totale gemeenschap van Laterna Magica omvat zo’n 800 kinderen en 100 volwassenen. Deze gemeenschap is ingericht als een inspirerende en rijke speel/leer- en werkomgeving, die ruimte schept voor iedereen. Alle volwassenen en kinderen binnen Laterna Magica weten zich onderdeel van deze gemeenschap en worden door ons uitgenodigd om hier actief in bij te dragen.

Interdisciplinaire teams
Alle units hebben een eigen team dat interdisciplinair is samengesteld. Unitteams bestaan uit leerkrachten, pedagogen en idealiter een jeugdhulpverlener. De speel- leeromgeving wordt verrijkt en verbreed door de inzet van experts en ondersteuners.

Portfolio
Een portfolio is een digitale of papieren map waarin de kinderen de stukken bewaren waarop ze trots zijn en de stukken waaruit blijkt dat ze bepaalde kennis of vaardigheden hebben verworven. In het portfolio wordt de ontwikkeling van een kind zichtbaar. In het portfolio staan de Leer- en ontwikkelingslijnen.

Ouders
Wij gaan ervan uit dat ouders, net als wij, willen bijdragen aan de ontwikkeling en groei van mensen die waarde toevoegen aan de wereld. Drie tot vier keer per jaar voeren wij een portfoliogesprek met ouders en hun zoon of dochter. Coach, kind en ouders gaan daarbij gezamenlijk en op basis van gelijkwaardigheid in dialoog over de groei en ontwikkeling van het kind. Lees meer >