Aanbod & tarieven

Kinderen van 0 tot 4 jaar

Unit 0-3 jaar
52 weken per jaar (excl. Zon- en feestdagen)
07:30 – 18:30 uur
maandag t/m vrijdag

Drie-jarigen in de units 3-8 jarigen
52 weken per jaar (excl. Zon- en feestdagen)
08:15 – 18:30 uur
maandag t/m vrijdag

Kinderen van 4 t/m 12 jaar

  • Korte dag (onderwijs) 08:30 – 14:30 uur (woensdag tot 12:30 uur) in de ‘schoolweken’
  • Lange dag (onderwijs plus) 14:30 – 18:30 uur / 08:30 – 18:30 uur (40 of 52 weken per jaar)*

Let op: Kinderen vanaf vier jaar nemen in ieder geval deel aan de korte dag.

Plekken ‘korte dag’

In iedere unit 3-8 jaar en 8-12 jaar is plek voor 90 a 120 kinderen.

Plekken ‘lange dag’

In iedere unit zijn een aantal plekken voor de ‘lange dag’ beschikbaar.

Unit 0-3 jaar 
Twee verticale groepen met maximaal 12 kinderen per dag (0-3 jaar).

Drie-jarigen
Er zijn drie groepen 3 jarigen met maximaal 8 kinderen per dag (in de units 3 t/m 7 jaar).

Unit 3-8 jaar en unit 8-13 jaar 
Er is totaal dagelijks vanaf 14.30 uur plek voor maximaal 22 kinderen per dag per unit in de units 3-8 jaar.

Deelnemen buiten ‘lange dag’
Kinderen die niet deelnemen aan ‘de lange dag’ kunnen incidenteel wel deelnemen aan workshops en activiteiten na 14.30 uur plaatsvinden. Daarvoor vragen we dan een vergoeding.

Minimaal 2 dagen
Wij adviseren een minimum aantal van twee dagen per week voor de 0-3 jarigen en de 3-jarigen. Dit heeft onderstaande redenen:

  1. we bieden kwalitatieve begeleiding in de ontwikkeling van uw kind (meer dan opvang). Het is van belang dat er voldoende tijd is voor uw kind om zich te kunnen hechten aan de coaches en de andere kinderen.
  2. bij minimaal twee dagen in de week kunnen wij vanuit Laterna Magica werken aan de doorgaande ontwikkellijn 0-12 jaar voor uw kind.
  3. vanwege het centraal aanmeldbeleid in Amsterdam hebben alleen ouders die hun kind een periode van minimaal 8 maanden en twee dagen per week in de periode 0-4 jaar bij Laterna Magica brengen, voorrang bij plaatsing op 4 jarige leeftijd voor het aansluitende onderwijsdeel in de doorgaande ontwikkellijn 0- 12 jaar.

Let op: kinderen die tussen 0-4 jaar bij ons zijn (in unit 0 en in de 3 jarige-stamgroep) dienen opnieuw aangemeld te worden voor het aanbod 4 t/m 12 jarigen na 14.30 uur en in vakanties. Uiteraard heeft uw kind dan voorrang bij plaatsing.

Tarieven

De tarieven voor de begeleiding van kinderen in de unit 0-3 jaar, de drie-jarigen en de ‘lange dag’ vindt u als download onder deze pagina. Deze tarieven betreffen in traditionele zin kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag

Voor unit 0, de driejarigen en de ‘lange dag’ kunt u een toeslag ontvangen via de belastingdienst.
Hoeveel u precies voor deze pakketten betaalt hangt af van de kinderopvangtoeslag die door de overheid wordt vastgesteld. Via de website van de belastingdienst kunt u uitrekenen hoe hoog de kinderopvangtoeslag is op basis van uw specifieke situatie. Let op: de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand dat uw kind in unit 0, als driejarige of bij de ‘lange dag’  is gestart.

Tussenschoolse opvang en Ouderbijdrage Activiteiten

Tussenschool
In Laterna Magica lunchen (nagenoeg) alle kinderen in Laterna Magica om in één dagritme te blijven. We bieden professionele begeleiding van de kinderen. Kernpunt is dat kinderen kunnen ontspannen in een veilige en plezierige sfeer. Kinderen nemen voor de kleine pauze en de middagpauze zelf brood, fruit en iets te drinken mee. We vinden een gezonde lunch van belang om goed te kunnen presteren. Snoep, koek en frisdrank is niet toegestaan. Het is erg prettig als alle tasjes, bakjes en bekers van een naam zijn voorzien.

Het prettig en kwalitatief goed regelen van de lunchpauze kost natuurlijk geld. Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Kosten: 250 euro per kind voor het hele jaar. Voor dit bedrag worden per unit van 120 kinderen, per dag twee a drie extra coaches ingezet tussen 11.30-13.30 uur. Van het bedrag worden de loonkosten van deze medewerkers betaald. De Stichting Vrienden van Laterna Magica int de gelden voor de Tussen Schoolse Opvang. Het rekeningnummer NL59 TRIO 0786.8898.45.  Wilt u uw kind dagelijks (40 minuten) ophalen tussen de middag? Dat kan. De specifieke tijd is per unit bepaald. U dient deze keuze voor de start van uw kind bij Laterna Magica aan de administratie door te geven. Vervolgens kunt u jaarlijks voor 1 juni doorgeven of u het volgende schooljaar gebruik wilt maken van de TSA zoals we deze bieden. 99,5% van de kinderen blijft tussen de middag bij Laterna Magica.

Activiteitenbijdrage c.q. vrijwillige ouderbijdrage
Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage (kinderen vanaf 4 jaar) die bestemd is voor het uitvoeren van verschillende activiteiten voor de kinderen. U moet hierbij denken aan onder meer: Sinterklaas- en midwinterfeest, Kinderboekenweek, theater, versnaperingen tijdens evenementen, vervoer excursies, toegangsprijzen musea, extra materialen bij kernconcepten/thema’s, onkosten informatieverstrekking aan ouders, etc. De bijdrage wordt geïnd door de ‘Vrienden van Laterna Magica’. Voor het schooljaar 2020-2021 is de vrijwillige bijdrage vastgesteld op €75 voor het eerste kind uit een gezin, €50 voor het tweede en derde kind en €25 voor het vierde, vijfde, enz. kind. U kunt eventueel aangeven dat u in termijnen wilt betalen. De bijdrage is vrijwillig, maar u begrijpt dat wij bovenstaande activiteiten niet kunnen bekostigen zonder dit geld. Als uw kind later in het jaar bij LM komt, bedraagt de bijdrage een evenredig deel. De inning is uitbesteed aan ClubCollect. Zie ook het item Vrijwillige ouderbijdrage. U ontvangt een overeenkomst met een toelichting m.b.t. de vrijwillige bijdrage.