Aanmelden

Procedure

Aanmelden
Wanneer u uw kind graag op Laterna Magica wilt inschrijven, dient u zich eerst aan te melden via het aanmeldformulier op deze site. Let op: aanmelden betekent niet dat uw kind al is ingeschreven. Uw kind is pas ingeschreven als het een plek heeft toegewezen gekregen. Na aanmelding verloopt de procedure zoals hieronder beschreven.

Aanbiedingsbrief en aanmeldformulier gemeente Amsterdam
Na een bezoek aan de informatiebijeenkomst wordt uw aanmelding actief in behandeling genomen. Is er plaats voor uw kind, dan krijgt u een aanbiedingsbrief met contract (bij 0-3 jarigen en 3 jarigen) en/of u levert uw aanmeldformulier (ontvangen via de gemeente Amsterdam) in bij de administratie van Laterna Magica.

Beleid en werkwijze aanmelden en inschrijven in Amsterdam
Lees het beleid en de werkwijze voor de specifieke plaatsing en inschrijving van uw kind op 4 jarige leeftijd in de download onder deze pagina.

Aanmeldformulier gemeente Amsterdam – het BBO formulier – voor 4 jarigen
Alle ouders ontvangen een aanmeldformulier van de gemeente Amsterdam op hun huisadres.

Contract of inschrijfformulier
Hebben wij uw getekende contract (0-3 jarigen en 3 jarigen) of inschrijfformulier (4 jarigen) ontvangen, dan wordt uw kind definitief geplaatst. U krijgt ongeveer vier weken voor de startdatum van uw kind een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit is een gesprek met de coach van de unit waar uw kind start.

Wachtlijst 
Op specifieke dagen is er een wachtlijst voor kinderen jonger dan 4 jaar. Voor kinderen van 0-4 jaar kunt u in geval van een wachtlijst op de door u gewenste dagen, overwegen om op andere dagen te starten.

Voor de reguliere instroom van 4 jarigen volgen wij het gemeentelijk beleid en kunt u zich aanmelden via het BBO formulier. Tot op heden hebben wij bij de plaatsingsrondes (nog) niet hoeven loten en hebben wij alle kinderen die zich (voor de gestelde termijn) hebben aangemeld middels het BBO formulier kunnen plaatsen in ons basisonderwijs.

Voor zij-instromende kinderen (ouder dan 4 jaar) die naar IJburg verhuizen, doen wij ons uiterste best ze te plaatsen. Voor kinderen die al op Ijburg wonen/ naar school gaan, zijn er soms mogelijkheden om in te stromen (meestal na een Kerst- of zomervakantieperiode), maar de wachttijd hiervoor kan soms wel oplopen. Voor kinderen die niet op IJburg wonen en geen verhuisplannen hebben is er heel af en toe een instroommogelijkheid, maar is de wachttijd daarvoor vaak langer dan een jaar.

In onze bovenbouw units (8-12 jaar) hebben wij het huidig en komend schooljaar (2018-2019 en 2019-2020) geen instroommogelijkheden als uw kind nog niet op onze wachtlijst staat. Wij nemen geen aanmeldingen voor de bovenbouw units meer in behandeling. Wij verwijzen u dan direct door naar de andere Ijburgse basisscholen. Kinderen die al op de wachtlijst staan worden benaderd zodra er een plek beschikbaar komt.

In onze onderbouw komen vaker plekken vrij dan in onze bovenbouw; in de onderbouw is de instroomkans dus groter. Een plaats op de wachtlijst is geen garantie voor een plek. Bij iedere leerling die in aanmerking komt voor een plaats, onderzoeken wij of de overstap naar Laterna Magica kansrijk/ in het belang van het kind is.  Informeer gerust naar de mogelijkheden.