Faciliteiten

Leerlandschap (externe) professionals

In het leerlandschap van Laterna Magica nemen professionals de ruimte om met elkaar te reflecteren, te ontwerpen, te lezen, te schrijven en te overleggen. Het leerlandschap is verbonden met onze authentieke speel-leeromgeving voor kinderen. Het leren van professionals is zo verbonden met het leren, spelen en werken van en met de kinderen. Onze medewerkers kunnen elkaar zowel formeel als informeel ontmoeten en van gedachten wisselen over onderwijs en de wijze waarop zij hier zelf en in hun team aan werken.

Wij organiseren bijeenkomsten rond specifieke onderwerpen. Deze vloeien voort uit de ontwikkeldoelen van Laterna Magica als geheel, de plannen van de unitteams en de ontwikkelvragen en inbreng van individuele teamleden. De teams en de individuele professionals beslissen samen bij welke van deze bijeenkomsten zij aansluiten. Dit is afhankelijk van de leerdoelen en de ontwikkeldoelen van het unitteam gezamenlijk en de individuele professional.

Het karakter van de bijeenkomsten is afhankelijk van het doel dat we binnen het onderwerp stellen. We kunnen bijvoorbeeld in de vorm van een intervisiegroep werken, een training, een workshop, een lesson study, een werkplaats, ‘coaching on the job’ of een presentatie. Wanneer een onderwerp meer bijeenkomsten vergt, komt een groep vaker bij elkaar. Ook externe professionals kunnen daarbij worden uitgenodigd. Met deze speciale gastplekken slaan we een brug naar andere onderwijsinstellingen en verstevigen we het natuurlijk leren binnen en buiten Laterna Magica.

Allerlei werkvormen in ons leerlandschap worden ingezet om onze teamleden voortdurend te stimuleren in het ontwerpend leren.

Het leerlandschap biedt ruimte aan expertgroepen, intervisiegroepen, lesson studygroepen op het gebied van natuurlijk leren, inclusie en informele werkplekken. Deze laatste vergroten de kans dat medewerkers van verschillende units elkaar ‘toevallig’ ontmoeten. In ons katern ‘gereedschap voor het werk’ verzamelen we, vanuit onze koers/missie/visie, de gebruikte en gemaakte concepten, praktijktheorieën en gereedschappen. Zie download hieronder.

Ontwikkeling is een belangrijk doel binnen Laterna Magica. Kinderen en volwassenen werken aan hun eigen ontwikkeling en volwassenen dragen daarnaast bij aan de ontwikkeling van de wijze waarop wij werken aan ontwikkeling. Wil je meer weten over het onderzoek dat wij in dat kader doen, klik dan hier

Samen met de Hogeschool Utrecht geven we binnen het leerlandschap ook vorm aan het zij-instroomtraject. Meer lezen over het zij-instroomtraject. 

Wil je toegang tot ons leerlandschap en met ons meelezen en werken, neem dan contact met ons op.