Over ons

Externe samenwerking

Laterna Magica werkt samen met verschillende partijen die nauw betrokken zijn bij pedagogiek en onderwijs. Op die manier krijgt Laterna Magica meer verdieping en verbinding. Deze pagina biedt een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarin Laterna Magica participeert.

Denktank
De Laterna Magica denktank werkt vanuit relevante wetenschappelijke bronnen en met (praktijk)experts aan systematische reflectie op de pedagogische onderwijspraktijk van Laterna Magica. De Laterna Magica-denktank stelt zich tot doel om bij te dragen aan de verbinding tussen handelen en denken, tussen de praktijk en systematische reflectie op die praktijk, op basis van relevante bronnen. De denktank stelt zich ten doel het gedachtengoed natuurlijk leren en daarmee inclusie te verstevigen binnen Laterna Magica en de verbinding te leggen met opleiden. Laterna Magica kent een denktankgroep ten behoeve van de ontwikkeling. In de denktank hebben zowel externe- als interne mensen zitting.

 • Prof. dr. Luc Stevens, founding father NIVOZ en hoogleraar orthopedagogiek.
 • René Peeters, MES, voormalig wethouder Jeugd(zorg), Maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs, sport, gezondheidszorg, innovatie, bestuurlijke vernieuwing. www.opmaatengroei.nl
 • Drs. Dorothee van Kammen, directeur-bestuurder Pabo Thomas More Rotterdam.
 • Arno Bogers, intern opleider Laterna Magica.
 • Sebastiaan van Tongeren, intern opleider.
 • Annette van Valkengoed, MSc, directeur Laterna Magica.

PACT
Laterna Magica participeert in de Kennistafel Pact voor kindcentra

PACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen, waarin professionals met plezier werken en ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken. Kernwaarden hierbij zijn inclusief, integraal en interprofessioneel. Ambitie is het concept inclusieve kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar een stevige plek te geven in de pedagogische infrastructuur in Nederland. Dat organisaties in de regio gezamenlijk de ontwikkeling van kindcentra aanjagen en verankeren. Maar ook dat er binnen een aantal jaar oplossingen zijn gevonden voor de belangrijkste knelpunten in wet- en regelgeving.

PACT voor Kindcentra wordt gesteund door de wetenschap en richt zich op praktijkinnovatie en beleidsverandering. We ontwikkelen en verzamelen kennis en stellen die beschikbaar aan het veld.

Aan de kennistafel werken 8 pioniers uit kindcentra 0-12 jaar en 8 wetenschappers samen om de kennisagenda van PACT voor Kindcentra op te bouwen. Praktijk en wetenschap zijn hierdoor direct verbonden, waarbij de vragen van pioniers leidend zijn voor de inzet van de wetenschap. De wetenschappers buigen zich over de vraag of de aannames over de meerwaarde van integraal en inclusief werken daadwerkelijk onderbouwd kunnen worden. De praktijkervaringen en de opgebouwde kennis gaan via masterclasses terug naar het veld. Samen met de opleiders stimuleert en faciliteert PACT voor Kindcentra de professionalisering van vakkrachten. Wetenschappers die deelnemen aan de kennistafel van PACT voor Kindcentra zijn:

 • Rob Scholte RWO Ru
 • Ruben Fukkink, Hoogleraar Kinderopvang UvA, lector Urban Education HvA
 • Jeannette Doornenbal, Lector Jeugdbeleid Hanzehogeschool Groningen
 • Pauline Slot, Postdoctoraal onderzoeker Universiteit van Utrecht
 • Tom van Yperen, NJi, hoogleraar Monitoring Zorg voor Jeugd RUG
 • Martijn Willemse, Hoofddocent en onderzoeker kenniscentrum Bewegen en Educatie, Hogeschool Windesheim
 • Guuske Ledoux, Wetenschapsdirecteur Kohnstamm Instituut
 • Annemiek Veen, Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen