Over ons

Historie en toekomst

Basisschool Laterna Magica opende haar deuren in 2007. Een korte beschrijving van onze ontstaansgeschiedenis en toekomstbeeld:

Eerste aanzet
Een plek voor 0- tot 13-jarigen: dat was de wens van stadsdeel Zeeburg (destijds bestuursmanager onderwijs René Peeters en stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik). De eerste gesprekken over inhoudelijke samenwerking startten bij de voorbereiding van de nieuwbouw op IJburg. Dat was in 2005. In een nieuw gebouw waren kinderopvang, speciaal onderwijs en een basisschool gepland. Laterna Magica koos voor Natuurlijk Leren. Skon (nu Partou) was ook gecharmeerd van dit concept. Beide organisaties zagen kansen in een vergaande samenwerking en integratie tussen onderwijs en opvang. In een wijk zonder scheidslijnen, een school zonder scheidslijnen, in een gebouw zonder traditionele lokalen dat inclusief onderwijs mogelijk maakt.

Van school en, kdv + bso tot Integraal Kindcentrum Laterna Magica
Laterna Magica startte in september 2007 op IJburg met het Natuurlijk Leren concept. Sindsdien werken we in heterogene units en bieden we inclusief onderwijs: ieder kind krijgt onderwijs op maat.  Kinderdagverblijf en naschoolse opvang maken integraal onderdeel uit van Laterna Magica. In de download onze ‘gids met visie en missie’, zo ook de ‘gids met praktische informatie in ABC’.

Prijzen onderwijsvernieuwing
Laterna Magica won de 2e prijs Onderwijsvernieuwing 2008, de Onderwijsprijs Noord Holland in november 2010 en in 2016 wonnen wij de Amsterdamse onderwijsvernieuwingsprijs met ons idee om Laterna Magica uit te breiden met voortgezet onderwijs. Lees in de download ons plan ‘ Nieuwsgierigheid als bron’ en het ‘juryrapport’.

In 2020 kreeg Laterna Magica het predicaat Excellente School door de Onderwijsinspectie uitgereikt. Dit is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten; voor scholen die goed zijn en uitblinken in een specifiek profiel.

Toekomst
Laterna Magica vindt naast het ‘eerder starten’ met spelend leren ook  ‘later selecteren’ belangrijk om kansen te bieden in de ontwikkeling van kinderen. Laterna Magica creëert een leerlandschap voor studenten en professionals. Meer hierover onder de knop faciliteiten: Leerlandschap (externe) professionals. In ons leerlandschap gaat het om Samen Leren Spelen, Maken, Ontdekken, Ontwerpen en Onderzoeken.