Over ons

Leergemeenschap

Laterna Magica is een professionele leergemeenschap in een rijke en inspirerende leeromgeving voor jong en oud. Om te zorgen dat ons concept zich blijft ontwikkelen, werken we aan een sterk lerende organisatie. Een organisatie die zich in hoog tempo nieuwe kennis, inzichten en bekwaamheden eigen maakt en daarmee haar eigen producten en diensten verbetert. Intern opleiden, werkplekleren en teamleren zijn voor ons essentieel. Samen ontwerpen, uitvoeren, onderzoeken en reflecteren is de professionele norm in onze units. Ieder unitteam maakt eigen keuzes binnen de visie en missie. Hierdoor ontstaan maatwerk en eigenaarschap voor zowel kinderen als professionals.

Werken met kinderen met maatwerk als standaard is een ambacht dat vele uren oefening vereist voordat je er goed in bent. Reflectie op eigen handelen en het ontwerpen van een rijke leeromgeving voor ieder kind is daarbij essentieel, maar ook heel erg moeilijk. Voor het onderzoeken van je eigen praktijk heb je anderen nodig. Wij organiseren dit daarom dagelijks en interdisciplinair. Wij spreken niet van leraren, pedagogisch medewerkers en jeugdhulpverleners, maar van coaches. Onze medewerkers kunnen zich bovendien ontwikkelen tot expert op een bepaald gebied. De verschillende soorten coaches en experts werken op de werkvloer dagelijks samen en leren van elkaar. Alle medewerkers stellen zich ontwikkeldoelen en leggen deze vast in een portfolio. Die doelen stellen zij persoonlijk én in samenspraak met het unitteam waarin zij werken. Persoonlijke doelen zijn verbonden aan de ambities van het team.

De lerarenopleidingen, pedagogische en zorgopleidingen bereiden op onderdelen nog niet op voor op het werk in Laterna Magica in interdisciplinaire team. Wij hebben daarom intern een leerlandschap, gericht op het werken in een integraal kindcentrum en  Natuurlijk Leren. Ons leerlandschap ondersteunt nieuwe coaches ook in de ontwikkeling van ontwerpende en onderzoekende vaardigheden. Externe professionals zoals pedagogisch medewerkers, leraren, jeugdhulpverleners, onderzoekers of onderwijsbegeleiders kunnen een co-schap bij ons volgen en participeren in ons leerlandschap. Voor de professional-in- wording, zijn wij een academische opleidingsschool en werken we samen met andere opleidingen. Samen met de Hogeschool Utrecht geven we binnen het leerlandschap bijvoorbeeld vorm aan het zij-instroomtraject. Meer lezen over het zij-instroomtraject. 

Wil je meer weten over de wijze waarop wij onze professionele leergemeenschap vorm en inhoud geven, klik dan hier. Liever eerst meer weten over onze interdisciplinaire teams? Klik dan hier. Inschrijven voor een rondleiding kan op deze pagina.

Wij bieden professionals de kans om toegang te krijgen tot ons leerlandschap.