Over ons

Samenwerking met onderzoekers

Het is onze ambitie om onze pedagogiek, didactieken en opleidingsvormen te expliciteren, te onderbouwen, te versterken en te conceptualiseren met praktijkonderzoek. Onze medewerkers krijgen in dat kader de kans om zelf onderzoek te doen en daarbij samen te werken met onderzoekers van universiteit en hogeschool. Samen met hen ontwikkelen we onderzoeksvoorstellen op een aantal voor ons belangrijke thema’s. De komende periode gaat het daarbij in ieder geval om:

  • interactiekwaliteit en professionalisering bij het werken met kinderen van 0 tot 12 jaar (omschrijving: Het versterken van de onderzoekende houding van de coach op de effectiviteit van het eigen handelen bij instructie/interactie en daarmee de continuiteit waarborgen van het blijven versterken van de eigen instructie en interactievaardigheden).
  • opleiden en professionalisering in een leerlandschap, samenwerken in een integraal team binnen het IKC vanuit onderwijs, pedagogiek en jeugdzorg.
  • opleiden en professionalisering in een leerlandschap (omschrijving: Het leerlandschap waarin een diversiteit van medewerkers volop met en van elkaar leert en waarin we onze kwaliteitszorg vormgeven. Community of learners – Versterken leerlandschap- opbouwen opleiding- Elkaar leren coachen en feedback geven, samen reflecteren)
  • inclusieve basisvoorziening. (omschrijving: Het streven naar een inclusieve basisvoorziening voor volledige ontwikkeling van 0-12 jaar. Een cultuur en praktijk van inclusie, waar elk kind een eigen doorlopende ontwikkelingslijn volgt, leert naar vermogen, erbij hoort en bijdraagt)
  • versterken van een rijke speelleeromgeving/authentieke leertaken voor kinderen van 0-12 jaar. (omschrijving: Het vormgeven van authentieke leertaken en leeromgevingen. Authentiek leren aan een breed curriculum: leren “voor het echte leven, in het echte leven”, opgeleid worden tot wereldburgerschap)

Werk jij als onderzoeker bij een universiteit of hogeschool en wil jij met ons samenwerken en aansluiten bij onze onderzoeksvragen? Stuur ons dan een mail. Bellen kan uiteraard ook: (020) 41 61 911

Ben jij als professional geïnteresseerd in een coschap bij ons: ook dan ben je van harte welkom om te bellen of te mailen. Liever eerst een rondleiding? Schrijf je dan in.