Werkwijze

Gespreid leiderschap

Gespreid leiderschap 

Op Laterna Magica (LM) is er geen ‘centrale’ leider. We werken vanuit het principe van gespreid leiderschap. We leggen hieronder in het kort uit wat dat betekent.

LM is een oefenplek waarin kinderen burgers kunnen zijn in onze mini-maatschappij. De kinderen van nu zijn de actieve democratische burgers van morgen. Zij groeien op in een snel veranderende wereld met complexe vraagstukken. We spreken hun vermogen aan om creatief te denken en samen te werken. 

Het team wil dan ook een voorbeeld zijn voor kinderen en laten zien hoe samenwerking eruit kan zien als ieders talent en expertise telt. Daarom werken we vanuit het principe van gespreid leiderschap.

Gespreid leiderschap betekent dat iedereen invloed uit kan oefenen op het onderwijs op basis van expertise en affiniteit. Geen lange besluitvormingsprocessen, maar juist snelle besluitvorming dichtbij het primaire proces op basis van het Rijnlandsprincipe: ‘wie het weet mag het zeggen’ en d.m.v. de adviesmethode (Laloux, 2015.) Binnen het kader van: de koers van LM, ons onderwijsconcept, de wet en budgettering  kunnen unitteams snel besluiten nemen die nodig zijn om het beste onderwijs voor kinderen te organiseren.  

Wie invloed uitoefent, hangt dus steeds af van de situatie en welke kwaliteiten daarin nodig zijn. 

In een organisatie zonder formele ‘baas’ en waar talent, kennis en expertise de ruimte krijgen, zijn er nieuwe rituelen nodig. We zijn in onze geschiedenis minder gewend aan bottom-up benadering. Op LM hebben we nieuwe structuren ontwikkeld die het leiderschap in de hele organisatie versterken. We vinden hiervoor inspiratie bij andere organisaties van over de hele wereld en delen onze ervaring en kennis graag met andere professionals. Beluister bijvoorbeeld deze blog op de website van de academie voor gespreid leiderschap. 

Om het team en vooral ook externen de weg te wijze in onze organisatiestructuur heeft elk unitteam een procesbegeleider en hebben we een hoeder gespreid leiderschap verbonden in het verbindingsteam.