Werkwijze

Interdisciplinaire teams

Onze medewerkers zijn ontwerpers en onderzoekers van onze leeromgeving. We kunnen onze organisatie alleen ontwikkelen als we onszelf ontwikkelen. De sterke lerende organisatie die Laterna Magica streeft te zijn, is in staat om zich in hoog tempo nieuwe kennis, inzichten en bekwaamheden eigen te maken ten dienste van de ontwikkeling van kinderen. Net als voor de kinderen richten we een leerlandschap in voor de medewerkers. 

Alle units hebben een eigen team dat interdisciplinair is samengesteld. Unitteams bestaan uit leerkrachten, pedagogen, soms vakdocenten en idealiter een jeugdhulpwerker. De speel- leeromgeving wordt verrijkt en verbreed door de inzet van experts en ondersteuners.

Zorg en ondersteuning organiseren we zoveel mogelijk IN de units. Daarbij valt te denken aan een gedragsdeskundige en een dyslexie-expert. Binnen het Laterna Magica hebben we bovendien interne opleiders en coaches ten behoeve van het leren van de professionals en de unitteams. Wij beschikken bovendien over experts op de terreinen dans, muziek, sport, koken, techniek, tuinieren en projecten. Zij werken voor heel Laterna Magica.

Ieder unitteam stelt elk half jaar een analyse en- ontwikkelplan op. Dit plan kan voor de betrokken medewerkers aanleiding zijn om zichzelf ook nieuwe doelen te stellen of een coachingsvraag te stellen. Coaching-on-the-job en co-teaching is geen uitzondering, maar de norm. De coaches krijgen volop ruimte om de talenten die zij normaal gesproken buiten de school beoefenen, zoals muziek, natuur, filosofie of sport, binnen Laterna Magica in te zetten. De specialisaties van de coaches in een unitteam zorgen ervoor dat iedere unit een eigen karakter heeft.

Wij streven naar diversiteit in onze teams: een gelijke verdeling van mannen en vrouwen met verschillende culturele-, en/ of opleidingsachtergronden.

Eén van de coaches is procesbegeleider. De unitteams zijn zelfsturend en hebben de ruimte om, binnen de missie en visie van Laterna Magica, eigen keuzes te maken. Het doel is voor alle teams hetzelfde, de weg ernaartoe kan verschillen. Dit biedt ons overigens ook de kans om voor ieder kind en elke  medewerker te kijken binnen welke unit zij meer op hun plek zijn.

Wil je meer weten over de wijze waarop wij werken, kijk dan ook eens bij onze documenten. Eerst lezen over ons leerlandschap waarin onze medewerkers aan hun eigen ontwikkeling werken?