Werkwijze

Natuurlijk leren

Kinderen leren bij ons op natuurlijke wijze. Nieuwsgierigheid is daarbij wat ons betreft de bron. Die nieuwsgierigheid leidt er al jong toe dat kinderen op onderzoek gaan, iets nieuws uitproberen of iets proberen te maken. Kinderen ontwikkelen sociale vaardigheden en hun persoonlijkheid door samen met anderen te spelen, te werken en te leven. Behalve hun eigen nieuwsgierigheid, zijn ook de kinderen en volwassenen om hen heen daarom belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ook dit is natuurlijk leren: kinderen zijn van nature immers niet alleen op de wereld.

Natuurlijk leren betekent ook dat het onderwijs voor kinderen van betekenis is. Dat zij dat wat zij leren in het ‘echte leven’ kunnen oefenen en toepassen. Wij voeden andersom hun verlangen om zelf in dat echte leven van betekenis te zijn. Voor de mensen om hen heen, de gemeenschap waarvan zij onderdeel zijn en de grotere wereld daarbuiten. De wereld in de school is een oefenwereld op zichzelf, maar wel één die nadrukkelijk met de buitenwereld verbonden is. Kinderen ontmoeten hier de wereld en ervaren dat zij samen de wereld maken. Ook wanneer het om grote zaken gaat.

Integriteit geeft ons handelen richting.

We laten kinderen ontdekken en waar mogelijk ervaren waarom mensenrechten belangrijk zijn, wat ‘democratie’ betekent en hoe zij hier zelf aan kunnen bijdragen. Door hen in aanraking te brengen met biologische producten, dieren te verzorgen, de moestuin bij te houden, zorgvuldig met materiaal om te gaan en afval te scheiden, prikkelen we hen om te onderzoeken waarom duurzaamheid belangrijk is. Kinderen die met andere kinderen spelen en samenwerken, leren al jong wat vrede betekent. Wij sluiten aan op de natuurlijk behoefte van ieder mens om hieraan te werken en leren hen, naarmate zij ouder worden, dat zij ook kunnen bijdragen aan vrede in de wereld om hen heen.

Natuurlijke ontwikkeling
Natuurlijk leren betekent niet in de laatste plaats dat wij niet met jaarklassen en vaste methodes werken. Wij laten ons sturen door de behoeften van kinderen, door onze grotere missie en door een aantal belangrijke waarden. Liefde, vertrouwen, autonomie, verbinding en verantwoordelijkheid zijn de waarden waarop wij ons onderwijs en de wijze waarop wij met kinderen en volwassenen omgaan sturen.

Kinderen ontwikkelen zich het beste in sociale gemeenschappen met een groepsgrootte die van oudsher bij mensen past. Een natuurlijke groepsgrootte die wisselt naar gelang het doel. Wij werken daarom in units en daarbinnen in kleinere groepen.