Werkwijze

Ouders

Kinderen, ouders en medewerkers geven samen betekenis aan Laterna Magica. Ieder van hen wordt uitgenodigd om waarde toe te voegen aan de gemeenschap die wij samen vormen. De rijke en inspirerende leeromgeving die wij zijn, zijn wij ook voor de ouders van onze leerlingen en ontstaat ook dankzij hen. Wij inspireren hen graag om hun talenten, kennis en vaardigheden binnen Laterna Magica in te zetten en te ontwikkelen. Ouders geven vanuit hun eigen hobby of vakgebied workshops en gaan, evenals hun kinderen, via het projectenbureau aan de slag.

Wij gaan ervan uit dat ouders, net als wij, willen bijdragen aan de ontwikkeling en groei van mensen die waarde toevoegen aan de wereld. Gelukkige kinderen die zich doelen leren stellen en zich gesteund weten door hun ouders en andere opvoeders in de omgeving. Drie tot vier keer per jaar voeren wij een portfoliogesprek met ouders en hun zoon of dochter. Coach, kind en ouders gaan daarbij gezamenlijk en op basis van gelijkwaardigheid in dialoog over de groei en ontwikkeling van het kind. Wij vragen daarbij ook of hij of zij gelukkig is en kijken samen wat voor hem of haar betekenisvolle nieuwe doelen zijn.

Drie tot vier keer per jaar voeren wij een portfoliogesprek met ouders en hun zoon of dochter.

Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van Laterna Magica. In de Kindcentrumraad denken zij mee over het beleid van het IKC als geheel. Iedere unit heeft een eigen vorm van denktank, waarin ook ouders participeren. In de units met oudere kinderen kunnen ook kinderen lid zijn van deze denktank. Kinderen en volwassenen denken samen na over de ontwikkelingen in de unit.

De Vrienden van Laterna Magica nodigen ouders uit om mee te denken over de wijze waarop de vrijwillige activiteitenbijdrage besteed wordt. Deze stichting vraagt ouders bovendien om mee te zoeken naar extra middelen om bijzondere projecten te financieren.

Meld hier uw zoon of dochter aan voor Laterna Magica en word samen met hem of haar lid van onze gemeenschap. Aanmelden kan nadat u een rondleiding heeft bijgewoond.