Werkwijze

Portfolio

Een portfolio is een digitale of papieren map waarin de kinderen de stukken bewaren waarop ze trots zijn en de stukken waaruit blijkt dat ze bepaalde nieuwe kennis of vaardigheden hebben verworven. In het portfolio wordt de ontwikkeling van een kind zichtbaar. In het portfolio staan de leer- en ontwikkelingslijnen.

Deze beschrijven in hoeverre een leerling verschillende kennis en vaardigheden beheerst of nog verder kan ontwikkelen. De lijnen geven ook aan of een kind starter of expert is, wat het nog kan leren en waarin het al goed is. Ieder kind werkt in zijn of haar eigen maximale tempo. Hierbij valt te denken aan lezen, schrijven, rekenen, spellen, het vermogen om samen te werken, doorzettingsvermogen en creativiteit. De leer- en ontwikkelingslijnen geven het kind tevens een beeld van hetgeen er allemaal te leren is op Laterna Magica.

Het portfoliogesprek
Tijdens het portfoliogesprek bespreken we zaken als:

  • Hoe is een kind gegroeid? Wat kan en weet uw kind nu wat hij/zij eerst nog niet wist of kon?
  • Wat zijn gezamenlijke doelen voor de komende periode?
  • Waar is een kind goed in? Waar geniet een kind van? Waar is een kind minder goed in en hoe compenseert het kind dit?
  • Hoe leert een kind het best? Wat werkt goed?
  • Hoe kunnen we een kind het beste ondersteunen en bemoedigen?

Vorming van uw kind en het portfolio
We begeleiden interacties tussen kinderen, bieden educatieve- en emotionele ondersteuning, verzorgen en bieden een krachtige speel-leeromgeving die maximale kansen biedt aan jonge kinderen om zich op breed terrein te ontwikkelen. Deze ontwikkeling ofwel vorming van uw kind is ons uitgangspunt. Wij willen een kind echt leren kennen en op maat begeleiden. Daarom hebben de kinderen een vaste coach en een portfolio. Een uniek document, want elk kind is anders. Tijdens de portfoliogesprekken nemen we ruim de tijd (20-30 minuten) om over de ontwikkeling van uw kind te praten. Kinderen zijn bij deze gesprekken aanwezig en samen bespreken we het portfolio.