Werkwijze

Toetsing

Kinderen leren veel in Laterna Magica. Waardevolle vaardigheden en kennis voor de rest van hun leven. Hoe toetsen wij deze vaardigheden en hoe brengen we de ontwikkeling van uw kind in kaart?

Leren via Natuurlijk Leren
Lezen, spellen, rekenen, leerstrategieën: we streven ernaar dat alle kinderen de basisvaardigheden op een goed niveau beheersen. Daarnaast is persoonlijke én sociale ontwikkeling heel belangrijk bij Laterna Magica. Uw kind leert vaardigheden als samenwerken, weten waar je goed en niet goed in bent, waar je interesses liggen en hoe je kunt doorzetten. Onafhankelijk, creatief leren denken, zelf oplossingen kunnen zoeken, vertrouwen, geloven in je eigen mogelijkheden. De ultieme opbrengst is dat kinderen gelukkig zijn en zichzelf leren sturen in relatie met hun omgeving. Lees hier meer over Natuurlijk Leren.

Citotoetsen en Natuurlijk Leren
Natuurlijk Leren is veel meer dan het oefenen van lezen en rekenen. U vindt de belangrijke resultaten in de individuele portfolio’s en ontwikkelplannen. Het gaat dan om werk van uw kind. Deze opbrengsten vormen het hart van Laterna Magica. Daarnaast nemen we twee keer per jaar een Cito-toets af bij uw kind: in januari en in juni.

De Cito-toetsen nemen wij bij kinderen vanaf 6 jaar. Ze gaan over basisvaardigheden rekenen-spelling-lezen en begrijpend lezen. Met de toets bekijken we of uw kind scoort zoals we dit op grond van de dagelijkse resultaten verwachten. Daarnaast kijken we hoe we het als unit en als school doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Waar nodig sturen we bij. Cito-toetsen gaan uit van het gemiddelde. Bij Natuurlijk leren gaan we uit van de groei van een individueel kind. Tijdens het portfoliogesprek kunt u vragen om de Citoresultaten. We bespreken de resultaten dan als onderdeel van de brede ontwikkeling van uw kind.

Laterna Magica scoort bij alle afgenomen toetsen: rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spellen op of boven het landelijk gemiddelde.

Krijgen kinderen een rapport?
Kinderen krijgen geen rapport op Laterna Magica. Inplaats daarvan voert de coach drie tot vier keer per jaar een uitgebreid gesprek met de ouder en het kind over de voortgang. Daarin wordt een persoonlijk ontwikkelplan vastgesteld.

Kan een leerling blijven zitten?
Nee, bij ons kunnen leerlingen niet blijven zitten. Wij werken met persoonlijke ontwikkelplannen. We hanteren geen zogeheten ‘leerstofjaarklassensysteem’. Kinderen volgen hun eigen ontwikkelingslijnen en ze hoeven zich wat de leerinhoud betreft niet aan te passen aan andere kinderen. Zitten blijven is daardoor niet meer aan de orde. Wel kan een kind in z’n totaliteit een jaar langer bij ons blijven.

Hoe is de overstap naar het Voortgezet onderwijs?
Kinderen stromen uit naar verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs. Een kind dat Laterna Magica verlaat weet wat sterke kanten en minder sterke kanten zijn. Hij heeft zicht op hoe hij zelf het beste leert. Coach, kind en ouders voeren samen tijdig het gesprek over de voortgezet onderwijsschool die goed zou kunnen passen.